top of page

/tarieven

*geldig vanaf 01/01/2023

Cameraman volle dag : 425,00 €

Cameraman halve dag : 300,00 €

Cameraman overuur : 63,75€

 

Producer volle dag : 550,00 €

Producer uurtarief : 65,00 €

Km vergoeding : 0,40 € / km

ALGEMENE VOORWAARDEN

DUUR VAN DE OPDRACHT

Een dag betekent het ter beschikking stellen van personeel gedurende de duur van 10 uren. Een

halve dag is een opdracht met de duur van maximum 5 uur. De prijs voor een halve dag is vast

gelegd op 75% van de afgesproken volledige dagprijs. Indien een halve dag langer dan 5u duurt

dan wordt deze automatisch een volle dagopdracht. Over de 10u wordt elk begonnen uur

beschouwd als een overuur. Dit overuur wordt gefactureerd aan (dagtarief /10) x 1,5 per uur.

 

ANNULATIE

Indien de opdrachtgever een boeking annuleert op minder dan 24u voor de aanvang van de

opdracht dan wordt er een annulatievergoeding gefactureerd van 75% van de afgesproken dagvergoeding. Indien er op minder dan 16u voor aanvang van de opdracht wordt geannuleerd dan wordt het volledige bedrag alsnog gefactureerd. Indien de opdracht meerdere dagen beslaat dan is de annulatievergoeding enkel toepasbaar op de dag binnen de annulatietermijn.

 

BETALING

Standaard voorzien we een betalingstermijn van 14 dagen. Tenzij anders overeengekomen met de

opdrachtgever. Bij niet-betaling op de vervaldag van een factuur wordt deze van rechtswege en

zonder dat er een ingebrekestelling verreist is, verhoogd met een forfaitair van 10% met een

minimum van € 50 en met een nalatigheidsinterest van 1,5% per maand, waarbij een begonnen

maand als volledige maand wordt gerekend. 

Eventuele klachten dienen ons binnen de acht dagen na de factuurdatum te worden overgemaakt. Ingeval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waarin ik gevestigd ben bevoegd en het Belgische recht is steeds van toepassing.

bottom of page